Myynninedistäminen

Markkinointi- ja markkinatutkimukset tarjoavat mainioita työkaluja yrityksen pakkiin kun halutaan ratkaista yrityksen ongelmia tai kehittää sen toimintaa. Ollakseen hyödyntämiskelpoinen, tehtävän tutkimuksen tulee olla ennen kaikkea laadukkaasti toteutettu. Tähän päämäärään pääsemme tarkalla suunnittelutyöllä sekä tiiviillä yhteydenpidolla asiakkaaseemme koko tutkimusprosessin ajan.

Meilon tarjoamat tutkimuspalvelut pitävät sisällään:

 • Yritys & tuotekuvatutkimukset
 • Palvelukonseptin testaus ja -kehityspalvelut
 • Markkina- ja potentiaalikartoitus
 • Ostotapa- ja ostopaikan valintatutkimukset
 • Asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Ostomotiivitutkimukset
 • Tuotteen käyttäjäkokemustutkimukset
 • Mainonnan ennakkotestaukset
 • Mainonnan vaikutuksen jälkimittaukset
 • Mystery shopping -tutkimukset

Tutkimusta suunniteltaessa käymme kanssasi läpi ainakin seuraavat asiat:

 • Tutkimuksen selkeä tavoite
 • Tutkimusmenetelmä(t)
 • Aikataulutus
 • Raportoinnin muoto ja sisältö
 • Mahdolliset tutkimukseen liittyvät kustannukset ja kokonaishinta